Belye Medvedi Training and Equipment Staff

Yarkov Ilya
Yarkov Ilya
Team Manager
Artemyev Igor
Artemyev Igor
Team physician
Korotchenko Sergei
Korotchenko Sergei
Serviceman
Popkov Pavel
Popkov Pavel
Massage Therapist