HC Lokomotiv vs HC Traktor (1:0 OT)

HC Lokomotiv vs HC Traktor (1:0 OT)