Kharlamov Cup. HC Sibirskiye Snipery vs HC Belye Medvedi (3:7)

Kharlamov Cup. HC Sibirskiye Snipery vs HC Belye Medvedi (3:7)