Kharlamov Cup. HC Sibirskiye Snipery vs HC Belye Medvedi (3:4 OT)

Kharlamov Cup. HC Sibirskiye Snipery vs HC Belye Medvedi (3:4 OT)