News with tag «Evgeny Ugryumov»

Evgeny Ugryumov is 23!
29 April 2019 | Evgeny Ugryumov

Evgeny Ugryumov, the Chelmet of the VHL`s goaltender, turns 23 on April 29. Happy Birthday!