News with tag «Denis Neroyev»

Happy Birthday, Denis!
07 January 2019 | Denis Neroyev

The MHL Belye Medvedi`s defenseman Denis Neroyev turns 19 on January 7.