News with tag «Denis Neroyev»

Parimatch Junior Hockey League. Happy Birthday, Denis!
07 January 2020 | Denis Neroyev

Belye Medvedi`s defenseman Denis Neroyev celebrates his birthday on January 7.

Happy Birthday, Denis!
07 January 2019 | Denis Neroyev

The MHL Belye Medvedi`s defenseman Denis Neroyev turns 19 on January 7.