Qualifying offers for player of Traktor Ice Hockey Club

Trakror organization sent qualifying offers to the players of the organization`s teams: Vladimir Bobylyov, Nikolai Chebykin, Leonid Lavrinenko, Alexander Shepelev, Kirill Koshurnikov, Gleb Zaitsev, Denis Neroyev, Yegor Stepanov, Yegor Vdovin, Maxim Shabanov and Arkady Aksyonov.

Traktor can make qualifying offers to players till April 30. By making qualifying offers, the Traktor Ice Hockey Club maintains the right to sign new contracts with the players.

All news