Traktor wins over MAC Ujbuda

First win in the first game of the preseason.

TRAKTOR Chelyabinsk vs MAC Ujbuda Budapest – 6-2 (2-0, 3-2, 1-0)
Maribor, Slovenia, August 3, 2019

1-0 Yerofeyev  (Fateyev, Karlin, 01:00)
2:0 reschenko (Hyka,Sedlak,15:00)
3:0 rtyshny (Borodkin, homas, 30:00)
3:1 Josh (Barnabas)
4:1 Hyka (Virtanen, 31:00)
5:1 Borodkin (rtyshny, Podkorytov, 32:00)
5:2 Krizstian (Mark)
6:2 homas (44:00)

TRAKTOR
ylnikov (Podskrebalin);
Hyka - Sedlak - homas, Virtanen - reschenko
Yerofeyev – rlin – Fateyev, lexeyev – rpukhin
Glinkin – Popov – Sholokhov, Zhilyakov – nshikov
ertyshny – Stepanov – Podkorytov, Borodkin - Yasinsky

MAC Ujbuda
Bence (26:08-60:00 H.Tomas);
Zsombor, Scott, P.Tomas, Nandor, Patrick, Blake, Marko, Gabor;
Marton,  Josh, Christopher, Mark, Brance, Bruno, Krizstian, István, K.Tomas, Barnabas, Akos, Arpad.

Shots: 45 (16+17+12) vs 27 (13+9+5)
PIM: 2 (0+0+2) vs 4 (0+2+2)

All news
Similar news