Supervisory Board

Teftelev Evgeniy
Teftelev Evgeniy
Chelyabinsk City Executive, HC Traktor chairman
Senichev Ivan
Senichev Ivan
Secretary of the Board, Director
Mosharov Stanislav
Mosharov Stanislav
Chairman of Chelyabinsk City Duma
Oder Leonid
Oder Leonid
Minister of Sports and Tourism of Chelyabinsk Oblast